contabil, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Școala Gimnazială ” Nicolae Iorga”, Grindu, județul Tulcea
Expiră in 2023-10-02


Anunt


contabil, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 0,25.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii superioare de lungă durată atestate cu diplomă de licență
2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator Word și Excel, operare bază de date, FTP, utilizare programe și softuri : Edusal și Revisal
3. Abilități, calități și aptitudini necesare : Comunicare, abilitatea de lucru în echipă, abilitatea de a controla și de a face față situațiilor neprevăzute, deprindere în executarea cerințelor specifice postului.
4. Vechime în muncă : nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
 termenul de depunere a dosarelor : 02.10.2023, ora 14 : 00, la sediul instituţiei;
 selecţia dosarelor : 04.10.2023, ora 12 : 00, la sediul instituţiei;
 afișarea rezultatelor la selecţia dosarelor : 05.10.2023, ora 10 : 00, la sediul instituţiei;
 termen contestare selecție dosare : 06.10.2023, ora 11 : 00, la sediul instituției;
 afișare rezultate după contestarea selecției dosarelor : 09.10.2023, ora 15 : 00, la sediul instituției;
 proba scrisă : 10.10.2023, ora 10 : 00, la sediul instituției;
 proba interviu : 10.10.2023 , ora 13 : 00, la sediul instituției;
 afişarea rezultatelor de la proba scrisă / interviu: 11.10.2023, ora 13 : 00, la sediul instituției;
 depunere contestații : 12.10.2023, ora 11 : 00, la sediul instituției;
 afişarea rezultatelor finale: 13.10.2023 ora 15 : 00, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială ” Nicolae Iorga”, cu sediul în localitatea Grindu, strada Principală, nr. 59, județul Tulcea, , compartimentul secretariat, tel.: +40756 / 038249, persoana de contact : Pascu Marian, email: enstein225@yahoo.com