CONTABIL


SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE ȘENDRENI, județul Galați
Expiră in 2023-10-02


Anunt


functie contractuala de executie vacanta – contabil în cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE ȘENDRENI, studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii duperioare de lunga durata,, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice; cunostinte si aptitudini in utilizarea calculatorului (word, excel, nivel mediu); data limita depunere dosare 02.10.2023, orele 16; Ex: Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției