consilier specialitate


U.A.T. Coroiesti
Anuntul a expirat


Anunt


U.A.T. Coroiesti cu sediul în Coroiesti, str. Principala nr. 23, judetul Vaslui, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: consilier specialitate, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0755036459, persoană de contact Boza Gina, email: primariacoroiesti_2007@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 20.09.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
2. Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicita

Bibliografie şi tematică:
1. Constituţia României, republicată – primul capitol;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a- III-a Titlul V, Capitolul III şi Capitolul IV şi Partea a-VI-a, Titlul I si II;
3.sisteme de oprerare Windows

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 7 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 20 septembrie 2023 14.00
selectia dosarelor 21 septembrie 2023 12.00
afișarea selecției dosarelor 21 septembrie 2023 13.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 22 septembrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații 22 septembrie 2023 15.00
proba scrisă 28 septembrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 28 septembrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 29 septembrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 29 septembrie 2023 15.00
interviul 2 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 2 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 3 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 3 octombrie 2023 15.30
afișarea REZULTAT FINAL 3 octombrie 2023 16.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției .