Consilier personal cabinet viceprimar


pRIMARIA COMUNEI tOMESTI, IASI
Anuntul a expirat


Anunt


Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tomești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier personal cabinet viceprimar (S) din cadrul Primăriei Comunei Tomești, județul Iași.
Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă determinată, perioadă rămasă din mandatului viceprimuarului (2020-2024), cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
 Afișare anunț: 08.09.2023
 Perioada de depunere a dosarelor: 08.09.2023 – 22.09.2023
 Afișare rezultat selecție dosare: 25.09.2023
 Proba scrisă: 29.09.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Tomești din str. Prof.Petru Olteanu, nr.167, Iași.
 Proba interviu: în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Primăriei Comunei Tomești din str. Prof.Petru Olteanu, nr.167, Iași.
 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei www.comuna-tomesti.ro, secțiunea: Concursuri, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz conform prevederilor art. 47, alin. (3) din HG nr. 1336/2022,
Condiţii specifice de participare la concurs – a)Nivel studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor administrative- specializarea administrație publică sau juridic, cu vechime în domeniul de minimum un an.
Bibliografia de concurs se afişează la sediul Primăriei Comunei Tomești, județul Iași şi pe site-ul instituţiei www.comuna-tomesti.ro, sectiunea: Concursuri.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăria Comunei Tomești, judetul Iasi, Birou Resurse Umane din str. Prof.Petru Olteanu, nr.167 și la tel. 0232/290434.