CONSILIER JURIDIC ii (s)


Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, sector 6, municipiul București
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚUL SE RECTIFICĂ ÎN BAZA DOCUMENTULUI DE MAI JOS.

d23b28be

Consilier Juridic II(S) – 1 (un) post

Condițiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificației Fișei Postului:

• Licențiat în domeniul științelor juridice – de o instituție de învățământ superior acreditată în condițiile legii;
• Să dețină un curs/atestat de GDPR- “Responsabil protecția datelor cu caracter personal” sau în lipsa acestuia să-și asume obligativitatea de a îndeplini această condiție în termen de 6 luni de zile;
• Minim 5 ani vechime în muncă, timp complet;
• Minim 5 ani vechime în specialitatea juridică;
• Minim 3 ani experiență profesională în instituții de învățământ superior;
• Îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute de art.8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
• Are calitatea de consilier juridic definitiv (poate reprezenta universitatea la instanțele judecătorești de toate gradele);
• Bune abilități de comunicare interpersonală.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

PUBLICAREA ANUNȚULUI pe portalul posturi.gov.ro 14.09.2023
ÎNSCRIERI 15.09.2023 – 28.09.2023
SELECȚIE DOSARE 02.10.2023
REZULTAT SELECȚIE DOSARE 03.10.2023
CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 04.10.2023
REZULTAT CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 05.10.2023
PROBA SCRISĂ 09.10.2023
(ora 10.00)
REZULTAT PROBA SCRISĂ 10.10.2023
CONTESTAȚII PROBA SCRISĂ 11.10.2023
REZULTAT CONTESTATII PROBA SCRISĂ 12.10.2023
PROBA INTERVIU 16.10.2023
(ora 10.00)
REZULTAT INTERVIU 17.10.2023
CONTESTAȚII INTERVIU 18.10.2023
REZULTAT CONTESTATII INTERVIU 19.10.2023
REZULTAT FINAL 20.10.2023

Date de contact:
Dosarele de concurs se depun la sediul U.N.E.F.S., Serviciul Organizare Resurse Umane și Salarizare din str. Constantin Noica nr.140, sector 6 – București, până la data de 28.09.2023, ora 15.00.Persoana în măsură să ofere informații: Raicu Mariana, telefon 0213164107 int.212 resurseumane_unefs@yahoo.com.