Consilier juridic debutant


Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, județul Hunedoara
Anuntul a expirat


Anunt


Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu,strada Sanatoriului nr.8,jud.Hunedoara,tel.0254248884,e-mail info@sanatoriulgeoagiu.ro
consilier juridic debutant -1 post temporar vacant -perioada determinata
studii-diplomă de licență în specialitate
Calendar
25.09.2023 ora 16.00-termen limită de depunere dosare
03.10.2023 ora 10.00-proba scrisa
06.10.2023 ora 10.00-proba interviu
Relații suplimentare pe site-ul instituției sau la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie – tel.0254248884, e-mail info@sanatoriulgeoagiu.ro