consilier juridic


Administrația Domeniului Public, Alexandria, județul Teleorman
Anuntul a expirat


Anunt


Administrația Domeniului Public , cu sediul in Alexandria, strada Ion Creanga, zona Modern, bl.F organizeaza concurs/ examen in vederea ocuparii unui post contractual de execuţie vacant de consilier juridic gr.I S la compartiment Juridic, durata contractului individual de muncă nedeterminată, durata timpului de muncă normală de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, program de lucru conform Regulamentului Intern.
Concursul va avea loc la sediul Administratiei Domeniului Public din Alexandria, după cum urmează:
– 02 octombrie 2023, ora 09.00 – proba scrisă, la sediul din str. Ion Creangă, bloc F;
– 04 octombrie 2023, ora 09.00 – interviu, la sediul din str. Ion Creangă, bloc F;
Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul ADP Alexandria, din str. Ion Creanga, zona Modern, bloc F, pana la data de 22 septembrie 2023, ora 14.00.
Condițiile specifice de ocupare a postului vacant contractual
– studii superioare de specialitate juridică, absolvite cu diplomă de licenţă;
– vechime în specialitatea studiilor – minim 6 luni.
Afișarea rezultatelor la probele concursului se va face la sediul instituției și pe pagina de internet a insituției:www.adp-alexandria.ro
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon : 0247306023, int.17.