consilier juridic


SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
Anuntul a expirat


Anunt


Anunțul a fost rectificat la solicitarea instituției angajatoare conform documentului atașat următor:

Document atașat corectat

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de consilier juridic în cadrul Direcției Juridice.
Condiţii specifice de ocupare a postului
– Vechime în specialitate minim 3 ani
– Studii universitare de master cu diplomă de absolvire constituie un avantaj
– Vechime în sistemul de învățământ constituie avantaj.

2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 11.09.2023-22.09.2023
Luni-joi in intervalul 830-1530
Vinerea in intervalul 830-1330
3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 27.09.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023
7 Susţinerea probei scrise 29.09.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023
11 Susţinerea interviului 05.10.2023
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.10.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023
15 Afişarea rezultatului final al concursului 11.10.2023
Date de contact: Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia RU-salarizare, la sediul din Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București;
Persoana de contact: Steluța PĂTRU – telefon: 0372177180, e-mail resurse.umane@snspa.ro;
Formularele se află pe site-ul SNSPA