Consilier juridic


Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu, Târnăveni, judeţul Mureș
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu, cu sediul în mun. Târnăveni, str. Victor Babeș nr. 2, judeţul Mureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Consilier juridic
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentul juridic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
-Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic
-Vechimea în muncă: Minimum 3 ani
-Vechime în specialitatea studiilor: Minimum 3 ani în funcția de consilier juridic
-dovada înscrierii în profesia de consilier juridic la Colegiului Consilierilor Juridici pe a cărui rază teritorială domiciliază
-nu se află în vreunul din cazurile de nedemnitate prevăzute de Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic:
a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic
b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă
c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 06.09.2023
2. Perioada de depunere a dosarelor de participare la concurs la adresa:
Spitalul Mun.Dr.Gheorghe Marinescu Târnăveni,str.Victor Babeș Nr.2, mun.Târnăveni, jud.Mureș 07.09.2023-20.09.2023 în intervalul orar 8.00-14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 22.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 28.09.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.09.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 02.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă 03.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 04.10.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la interviul de selecție 09.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 10.10.2023, ora 15.00

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu, mun. Târnăveni, str. Victor Babeș nr. 2, judeţul Mureș, persoană de contact: Precup Antonela, telefon 0265.446.161, fax 0265.446.156.