CONSILIER JURIDIC 1 LA COMPARTIMENTUL JURIDIC -1 POST


SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA
Anuntul a expirat


Anunt


În temeiul art.18 alin (1) și alin. (4) din H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Municipal Sighișoara organizează concurs pentru ocuparea următorului post:
Consilier juridic I la Compartimentul Juridic –
durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.-1 post;

Dosarele de înscriere se depun la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Sighişoara, în perioada 07.09.2023-21.09.2023, între orele 08.00 – 14.00.

– Termen de depunere al dosarelor de concurs: 21.09.2023, ora 1400
– Selecţia dosarelor: 25.09.2023 ora 1100
– Afişarea rezultatelor: 25.09.2023, ora 1500
– Depunere contestaţii 26.09.2023, ora 1400
– Soluționare contestații: 27.09.2023, ora 1500
– Proba scrisă:
– 29.09.2023, ora 10:00,


– Afișarea rezultatelor: 29.09.2023 ora ora 1500
– Depunere contestaţii: 02.10.2023 ora ora 1400
– Soluționare contestații: 03.10.2023, ora 1500
– Interviu:
– 04.10.2023, ora 10:00,

– Afişarea rezultatelor: 04.10.2023 ora ora 1500
– Depunere contestaţii:05.10.2023 ora ora 1400
– Soluționare contestații: 06.10.2023, ora 1500
– Rezultate finale: 06.09.2023 ora ora 1500

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: se depun prin registratura Spitalului Municipal Sighisoara, la Biroul Resurse Umane, cu sediul în Str. Zaharia Boiu nr 40, et.2, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe pagina de internet a instituției https://spital-sighisoara.ro/anunturi/, la secțiunea „Anunțuri”, și pe portalul posturi.gov.ro.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic I la Compartimentul Juridic – 1 post:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul știinţe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6 luni.

Detalii privind bibliografia sunt disponibile accesând pagina oficială:
https://spital-sighisoara.ro/anunturi/.