Consilier I debutant


Primăria Comunei Blândeşti, judeţul Botoșani
Anuntul a expirat


Primăria Comunei Blândeşti, judeţul Botoșani, organizează concurs de promovare în funcția publică, de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Financiar Contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ȋn domeniul: științelor economice.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este cazul.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 decembrie 2022: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 19 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
  • 21 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Primăria Comunei Blândeşti, satul Blândeşti, judeţul Botoşani, telefon 0231/573.355, interior 12, e-mail: primaria_blandesti@yahoo.com

Document atașat