Consilier I


Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
Anuntul a expirat


Anunt


Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, nr. 32, județul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIRE POST: Consilier I
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Resurse Umane.
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii universitare absolvite cu diplomă de licență in domeniul stiintelor economice
-Vechime în domeniul studiilor: minimum 5 ani
– Experienta intr-o institutie publica pe un post similar constituie avantaj
– Cunoştinţe operare PC: Word – avansate, Excel – mediu
-Abilitati, calitati si aptitudini necesare: aptitudini de comunicare, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor, lucru in echipa, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, capacitate de a prelucra informatiile prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali, corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii, aptitudine generală de învăţare.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 07.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Progresului, numarul 32, județul Tulcea. 21.09.2023, ora 15.30
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 15.30
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 15.30
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 15.30
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 12.00
11. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 15.30
15. Afişarea rezultatului final al concursului 09.10.2023, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0240/513.231, Compartiment Resurse Umane int.15