consilier Gr. II


Primaria Comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova
Anuntul a expirat


Anunt


Primaria Comunei Targsoru Vechi cu sediul în Strejnicu, str. Principala nr. 200, judetul Prahova, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: consilier Gr. II, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0727904546, persoană de contact Vlasceanu Mariana, email: marianav@comunatirgsoruvechi.ro.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 28.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Studii universitare de licenta absolvita cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul acesteia; Domeniul fundamental Stiinte Sociale
2. Vechime în specialitatea studiilor: in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului-1an
3. Alte condiții: Certificat competente utilizare calculator-nivel mediu

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 15 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 28 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 29 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 29 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 2 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 2 octombrie 2023 15.00
proba scrisă 6 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 6 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 9 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 9 octombrie 2023 15.00
interviul 10 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 10 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 11 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 11 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 11 octombrie 2023 15.00
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.