consilier debutant si referent debutant


casa judeteana de pensii timis
Anuntul a expirat


Anunt


CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII TIMIŞ organizează în data de 27.09.2023, ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi de execuție, contractuale, pe durată determinată, până la data de 31.08.2024, pentru evaluarea dosarelor în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii:
– consilier (S) debutant, studii superioare – număr posturi: – 6, la Casa Județeană de Pensii Timiș.
– referent (M) debutant, studii medii – număr posturi: – 2, la Casa Județeană de Pensii Timiș.

Depunerea dosarelor va avea loc la sediul instituției, situat în Timișoara, str.Andrei Șaguna, nr.5A, județul Timiș:
-în data de 19.09.2023 și 20.09.2023 în intervalul orar: 8:30-16:30;
-selecția dosarelor: în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-proba scrisă: 27.09.2023, ora 10:00;
–interviul: se va susţine în cel mult 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Timiş, www.pensiitimis.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon : 0256-308080, int-336.