consilier debutant


CASA JUDETEANA DE PENSII BIHOR
Anuntul a expirat


Anunt


2 posturi de executie contractuale de consilier (S) debutant, pe perioada determinata pana la data de 31.08.2024
1 post de executie contractual de referent debutant,pe perioada determinata pana la data de 31.08.2024
Condiţii specifice pentru funcția de Consilier (S) debutant:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară.
Condiţii specifice pentru funcția de Referent (M) debutant (studii medii):
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă: nu este necesară.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 19 septembrie 2023 – 20 septembrie 2023, în intervalul orar 8.00-16.30, la sediul instituției, etajul 1, camera 104.
Proba scrisă se va susține în data de 27.09.2023, ora 10,00 și va consta în întrebări de tip test-grilă.
Interviul se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Bibliografia si tematica, precum si alte informatii suplimentare, sunt puse la dispozitie pe site-ul Casei Judetene de Pensii Bihor – www.cjpensiibihor.ro
Relatii suplimentare se pot obţine la sediul instituției – Compartimentul Resurse umane, sau la telefon: 0259 – 413451 interior 107.