CONSILIER DEBUTANT


CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII Vaslui
Anuntul a expirat


Anunt


Posturi contractuale de execuție de CONSILIER (S) DEBUTANT pe perioadă determinată, până la data de 31.08.2024 – număr de posturi – 2 posturi.
Concursul va avea loc, în data de 27.09.2023, ora10,00 – proba scrisă, la sediul Casei Județene de Pensii Vaslui,din Str.Andrei Mureșanu, nr.22, Vaslui, Sala de ședință.
Candidaţii vor depune documentele la sediul Casei Județene de Pensii Vaslui, Secretariat, din str. Andrei Mureșanu, nr.22, Vaslui, jud. Vaslui, până la data de 20.09.2023, ora 16,30.
Date de contact: Roxana Elena Darie, inspector superior – Compartiment Resurse Umane, telefon: 0743 12 12 12 int.118, fax: 0235 313 515, e-mail: secretariat.vaslui@gmail.com, site: www.pensiivs.ro
Condiţii specifice: – Consilier (S) debutant
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul și la sediul Casei Județene de Pensii Vaslui.