consilier clasa I


Primăria Comunei Bahna, județul Neamț
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Primăria Comunei Bahna, cu sediul în comuna Bahna, jud. Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și a art. IV alin. (2) lit. a) din OUG 34/2023 după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: consilier clasa I, grad profesional debutant
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Asistență Socială și Sănătate Publică
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice de participare – pentru postul de consilier clasa I, grad profesional debutant – conditiile de participare sunt:
– studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Psihologie, Asistenţă socială, Sociologie, Ştiinţe juridice
– vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 18.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Primăria Comunei Bahna, cu sediul în comuna Bahna, jud. Neamț Termen limită: 02.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 10.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 11.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0233/760.002, la adresa de e-mail: primaria@bahna.ro, persoană de contact: Căprioară Sofica, având funcția de secretar general