Consilier asistent


Primăria Comunei Pănet, județul Mureș
Anuntul a expirat

Primăria Comunei Pănet, județul Mureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice, de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, vacantă la Compartimentul urbanism, mediu, construcții, reparații, achiziții publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din domeniile: urbanism, specializarea: proiectare și planificare urbană.
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 ani.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

  • 10 aprilie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 20 aprilie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Primăria Comunei Pănet, Str. Principală nr. 191, din comuna Pănet, județul Mureș, telefon 0265/332.112, sau 0753/084.815.

Document atașat