consilier


INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV
Anuntul a expirat


Anunt


1 post contractual de consilier treapta I pentru minoritatea romă la Compartimentul afaceri europene și dezvoltare economică din cadrul Serviciului Afaceri Europene, Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate.
Condiții specifice de participare:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale științe inginerești și științe sociale ( ramura de știință: științe juridice, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, științe politice, științe economice, psihologie și științe comportamentale);
– vechime în specialitatea sudiilor necesare ocupării postului minimum 3 ani și 6 luni.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
1 Publicare anunț 15.09.2023
2 Data-limită de depunere a dosarelor de concurs 28.09.2023
3 Selecția dosarelor de concurs 29.09-02.10.2023
Afișare rezultate selecție de dosare 03.10.2023
Depunerea contestatiilor pentru proba de selecție a dosarelor 04.10.2023
Soluționarea contestatiilor și afișarea rezultatelor 05.10.2023
4 Proba scrisă 10.10.2023 ora 10,00
Afisarea rezultatelor de la proba scrisă 11.10.2023
Depunerea contestatiilor pentru proba scrisă 12.10.2023
Soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă și afișarea rezultatelor 13.10.2023
5 Proba interviu 16.10.2023
Afisarea rezultatelor de la proba interviu 17.10.2023
Depunerea contestatiilor pentru proba interviu 18.10.2023
Soluționarea contestațiilor pentru proba interviu și afișarea rezultatelor 19.10.2023
6 Afişarea rezultatelor finale concurs 20.10.2023
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituției Prefectului Județul Brașov din B-dul Eroilor nr. 5 Brașov, Compartimentul resurse umane și salarizare, telefon 0268/419277.