consilier


Municipiul Miercurea-Ciuc
Anuntul a expirat


Anunt


În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție vacante de:

• Consilier, treapta IA la Direcția proiecte cu finanțare nerambursabilă -Compartiment strategii de dezvoltare, durata timp de muncă: 8h/zi-40h/săptămână

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
– Studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, inginerie civilă, științe sociale sau științe economice;
– Vechimea în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;

Perioada de depunere a dosarelor: 14.09.2023-27.09.2023 (inclusiv), la sediul Primăriei Municipiului
Miercurea-Ciuc din P-ţa Cetăţii nr. 1 camera 139, Luni-Joi 0800-16.00, Vineri 0800-13.30

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– proba scrisă va avea loc în data de 05.10.2023, ora 10.00, Miercurea Ciuc, Piața Cetății, nr. 1,
– data interviului: 10.10.2023, ora 13.00, Miercurea Ciuc, Piața Cetății, nr. 1, Jud. Harghita

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, camera 139, la numărul de telefon 0266–315 120/234 sau pe adresa de email: kovacszsuzsa@szereda.ro.

Toate informațiile în legătura cu organizarea acestui concurs le regăsiți pe următorul link:
https://miercureaciuc.ro/ro/posturi-vacante și în limba maghiară pe linkul: https://szereda.ro/munkahelyek