consilier


Direcția Națională Anticorupție
Anuntul a expirat


Anunt


1 post vacant de execuție de consilier gradul IA (personal contractual) în cadrul Biroului logistic și parc auto din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ

Condiții specifice:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești (inginerie civilă; inginerie electrică, electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor; inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management) sau în domeniul științe ale naturii (inginerie chimică, știința mediului);
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 ani și 6 luni;
• abilități în utilizarea calculatorului – nivel avansat ( utilizare Office: Word, Excel, PowerPoint, Internet/poștă electronică), dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice.

Calendarul concursului:
• 8-22 septembrie 2023, ora 15.00 – depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
• 26 septembrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
• 27 septembrie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
• 28 septembrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
• 29 septembrie 2023, ora 12,00 – proba scrisă;
• 2 octombrie 2023 – notarea probei scrise și publicarea rezultatelor;
• 3 octombrie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la proba scrisă;
• 4 octombrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor probei scrise, după soluționarea contestațiilor;
• 5 octombrie 2023, ora 10,00 – interviul;
• 6 octombrie 2023 – notarea interviului și publicarea rezultatelor;
• 9 octombrie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la interviu;
• 10 octombrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
• 11 octombrie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor finale ale concursului.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658, persoană de contact: grefier Carmen Ciobanu – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro.