Consilier


Primăria Sector 2 București
Anuntul a expirat


Anunt


1 post de Consilier SII la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul din cadrul Direcției Comunicare.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
– vechimea în specialitate necesară: 1 an;
Concursul se va organiza conform următorului calendar:
Data publicării anunţului de concurs: 07.09.2023
Data până la care se depun dosarele: în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului de concurs, respectiv până la data de 20.09.2023, ora 1630
Selecția dosarelor: 21.09.2023 – 22.09.2023
Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor: 25.09.2023
Data organizării probei scrise: 03.10.2023, ora 1000
Data afişării rezultatului probei scrise: în maxim 1 zi lucrătoare de la data și ora susținerii probei scrise
Data organizării interviului: în maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise
Data afişării rezultatului interviului: în maxim 1 zi lucrătoare de la data și ora susținerii interviului
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele din cadrul concursului (selecția dosarelor, proba scrisă și proba de interviu) pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va soluţiona contestaţia în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Data afişării rezultatelor finale: în maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru proba de interviu.
Locul de desfășurare a probelor din cadrul concursului: str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Bucureşti.
Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia, tematica şi actele necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la telefoanele: 021/209.60.21, 021/209.60.00/ 121, e-mail: amalia.badita@ps2.ro – Serviciul Resurse Umane;