conducător AUTOSPECIALĂ S.V.S.U , CONDUCĂTOR MICROBUZ ȘCOLAR ȘI ALTE UTILAJE


pRIMARIA COMUNEI aLIMPESTI
Expiră in 2023-10-03


Anunt


– 1 post- funcție contractuală de execuție vacantă conducător autospecială S.V.S.U, conducător microbuz școlar și alte utilaje , grad profesional I, Compartimentul S.V.S.U, pe perioadă nedeterminată, concurs organizat în data de 06.10.2023, ora 10,00;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
1. Depunerea dosarelor la concurs se va face în perioada: 15. 09. 2023 – 28.09.2023 până la ora 15,00 la sediul Primăriei comunei Alimpești, sat Alimpești, Strada Principală, nr. 1, jud. Gorj. Persoană de contact: Tomulescu Gabriel-Eduard, secretar general, Tel: 0746144485, Email: primalimpesti@gmail.com
2. Selecția dosarelor va avea loc în data de 02.10.2023, ora 13,00;
3. Depunere contestații selecție dosare până la data de 03.10.2023 ora 16,00;
4. Soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare, la data de 04.10.2023, ora 16,00;
Proba scrisă se va desfășura în data de 06.10. 2023 ora 10,00 pentru funcția contractuală de execuție vacantă de conducător autospecială SVSU, conducător microbuz școlar și alte utilaje , pe perioadă nedeterminată, perioada și durata timpului de lucru: de luni- vineri, câte 8 ore/zi, în cadrul compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei comunei Alimpești, sat Alimpești, Strada Principală, nr. 1, jud. Gorj, iar data interviului va fi comunicată ulterior, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Proba practică se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Data și ora susținerii probei practice se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.