Conducător Auto Transport Rutier de Persoane


pRIMăria comunei Scânteia, județul Iași
Anuntul a expirat


Anunt


DENUMIREA POSTULUI: Conducător Auto Transport Rutier de Persoane
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
SERVICIUL Public de Gospodărire Comunală și administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractual vacant, sunt:
• Studii: absolvent școală profesională;
• Permis de conducere auto categoria: “B, C, D, D1, D1E, DE, obținut de cel puțin 5 ani;
• Vechimea minimă în muncă: 5 ani;
• Atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane, în termen de valabilitate;
• Aviz psihologic transport persoane eliberat de cabinet psihologic autorizat pentru evaluări de siguranța transporturilor.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL Căminului Cultural din satul Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași:

1. Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 12.09.2023 pe site-ul Primăriei comunei Scânteia și pe portalul posturi.gov.ro;
2. Selecția dosarelor: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
3. Proba scrisă: 05.10.2023, ora: 09:30 la sediul Căminului cultural din satul Scânteia comuna Scânteia, județul Iași;
4. Interviul: 10.10.2023, ora: 10:00 la sediul Căminului cultural din satul Scânteia comuna Scânteia, județul Iași;

Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant, respectiv de la data de 12.09.2023 până în data de 25.09.2023, ora 16:00 la sediul Primăriei Comunei Scânteia, la registratura instituţiei.

Informații suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0232/229.260, sau la sediul Primăriei Comunei Scânteia, județul Iași, persoană de contact Petcu Mihaela, consilier superior responsabil resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, e-mail: resurseumane@comunascanteia.ro.

Bibliografia/tematica și Fișa postului vor fi afișate la sediul Primăriei comunei Scânteia, județul Iași și pe pagina web a primăriei: www.comunascanteia.ro – Monitorul Oficial al comunei Scânteia, la eticheta „Alte documente” subeticheta „Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință public, conform Legii” – Concursurile pe post