casier, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Comuna Bănești, județul Prahova
Expiră in 2023-09-29


Anunt


casier, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii atestate cu diplomă de bacalaureat;
2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): mediu
3. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– integritate și confidențialitate;
– exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință și responsabilitate;
– aptitudini de comunicare;
– atenție distributivă;
– îndemânare;
-discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în contact;
4. Vechime: minim 10 ani
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afișare): 29.09.2023, ora 14.00, la sediul instituției;
– selecţia dosarelor: 03.10.2023, ora 14.00, la sediul instituției;
– proba scrisă în data de 09.10. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023, ora 10.00
– proba interviu în data de 12.10.2023 , ora 12.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.10.2023, ora 16.00
– afișarea rezultatelor finale: 16.10.2023.
Termenele în care se pot depune contestații, respectiv afișarea rezultatelor contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la afișare
– se pot depune contestaţii până în data de: 11.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției.
– afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 12.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Comuna Bănești, cu sediul în Comuna Bănești, strada Gherghiceni nr. 495, județul Prahova, Serviciul Economic – Financiar, tel. 0244/348608 sau 0735550773, persoana de contact Chivu Corina, email: primariabanesti@yahoo.com sau banesti@ph.e-adm.ro.