casier


Grădiniţa cu Program Prelungit Campionii
Anuntul a expirat


Anunt


Grădiniţa cu Program Prelungit Campionii cu sediul în Mioveni, str. Parasti nr. 1, judetul Argeș, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: casier, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post ½ normă
Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0727743051, persoană de contact Marin Magdalena, email: grădinița.campionii@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 28.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: medii cu bacalaureat
2. Vechime în specialitatea studiilor: un an în domeniul economic, financiar, comercial

Bibliografie şi tematică:
afisata la sediul instituției

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 15 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 28 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 29 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 29 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 2 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 2 octombrie 2023 15.00
proba scrisă 6 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 6 octombrie 2023 12.00
termen limită contestații la proba scrisă 6 octombrie 2023 14.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 6 octombrie 2023 15.00
interviul 9 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 9 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 10 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 10 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 10 octombrie 2023 15.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituție