Casier


Casa Oamenilor de Știință
Anuntul a expirat


Anunt


casier, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Condiții specifice: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă minim 3 ani
Tematica, bibliografia de concurs şi relaţii suplimentare privind desfasurarea concursului/examenului se obţin de la Comp. Resurse Umane al Casei Oamenilor de Știință, cu sediul în București, Calea 13 Septembrie, nr.13, Sector 5
tel.021.318.24.40. sau 021.318.81.45, email: rebeca.macovei@acad.ro