Bucatar gradinita


GRADINITA NR.272
Anuntul a expirat


Anunt


Bucatar gradinita – 1 post norma intreaga
Condiții specifice:
a) nivelul studiilor: 10 clase, curs specializare bucătar;
b) abilități de munca în echipă;
c) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani.
Publicare anunț 06.09.2023
Depunere dosar 08.09 – 21.09.2023 ora 10.00
Verificarea și selecția dosarelor 21.09.2023, ora 12.00
Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 21.09.2023 ora 14.00
Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 22.09.2023 ora 09.00-11.00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații 22.09.2023 ora 13.00
Proba scrisă 25.09.2023 ora 09.00-12.00
Afișarea rezultatelor probei scrise 25.09.2023 ora 14.30
Depunerea contestațiilor după proba scrisă 26.09.2023 ora 09.00-11.00
Afișarea rezultatelor după contestații la proba scrisă 26.09.2023 ora 15.00
Proba practică 27.09.2023 ora 09.00-12.00
Afișarea rezultatelor la proba practică 27.09.2023 ora 14.00
Depunerea contestațiilor după proba practică 28.09.2023 ora 09.30-12.30
Afișarea rezultatelor după contestații la proba practică 28.09.2023 ora 14.00
Afişarea rezultatelor finale 29.09.2023 ora 11.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției la sediul instituției angajatoare: Gradinita nr.272, Bd.Timisoara Nr.39, sector 6, Bucuresti, Tel. 0311070199, e-mail:gradinita272@yahoo.com