bucătar calificat M, post contractual vacant, jumătate de normă, pe perioadă nedeterminată;


Grădinița cu Program Prelungit ,,Căsuța de turtă dulce” Constanța, județul Constanța
Expiră azi


Anunt


bucătar calificat M, post contractual vacant, jumătate de normă, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 0,5 normă

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii;
2. Perfecționări (specializări): bucătar;
3. Vechime în domeniu de 2 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 29.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 03.10.2023, ora 14, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 09.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 09.10.2023, ora 12.00.
– proba interviu în data de 10.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 10.10.2023, ora 12.00;
– afişarea rezultatelor finale: 10.10.2023, ora 16.00;
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 09.10.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 10.10.2023, ora 08.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Grădinița cu Program Prelungit ,,Căsuța de turtă dulce” Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, Aleea Dealului nr. 1, județul Constanța, compartimentul resurse umane/alt departament, telefon: 0341439654, persoană de contact: Gorpin Irina, e-mail: gop14cta@yahoo.com.