Bucătar, Administrator de patrimoniu, Îngrijitor (2 posturi), Îngrijitor cu 0.5 norma (1 post)


Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚUL ESTE RECTIFICAT CONFORM URMĂTORULUI DOCUMENT: f36767e0

 

Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara, cu sediul în Hunedoara, Str. Al. Câmpului, nr. 2, jud. Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Bucătar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunata Hunedoara
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Administrator de patrimoniu, grad profesional I
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunata Hunedoara
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante cu normă întreagă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunata Hunedoara
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunata Hunedoara
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Bucătar sunt:
Studii: liceale
Vechimea în muncă: 10 ani
Vechime în specialitatea postului: 8 ani

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Adminitrator de patrimoniu I sunt:
Studii: superioare
Vechimea în muncă: 10 ani
Vechime în specialitatea postului: 2 ani

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Îngrijitor sunt:
Studii: liceale
Vechimea în muncă: 10 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 08.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Grădinița cu program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara, cu sediul în Hunedoara, Str. Al. Câmpului, nr. 2, jud. Hunedoara 22.09.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei practice (pentru toate posturile) 02.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei practice 02.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 02.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei scrise (pentru administrator de patrimoniu I) 03.10.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
15. Susţinerea interviului (pentru bucătar și îngrijitor) 03.10.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.10.2023, ora 13.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 03.10.2023, ora 15.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
19. Susţinerea interviului (administrator de patrimoniu I) 04.10.2023, ora 10.00
20. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 04.10.2023, ora 13.00
21. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.10.2023, ora 15.00
22. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 16.00
23. Afişarea rezultatului final al concursului 05.10.2023, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției – secretariat, având numărul de telefon 0254744766