bucătar


Gradinița cu Program Prelungit Lumea Copiilor
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Gradinita Cu Program Prelungit Lumea Copiilor cu sediul în Cluj-napoca, str. Septimiu Albini nr. 91, judetul Cluj, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: bucătar, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0731836114, persoană de contact Petric Oana-roxana, email: gradilumeacopiilor@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 02.10.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Studii medii, diplomă bucătar
2. Vechime în specialitatea studiilor: 2 ani

Bibliografie şi tematică:
a) Ordin Administrație Publică 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
b) Hotărârea de Guvern nr. 924/ 11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
c) Legea 319/2006 Legea securitatii si sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare: capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor;
d) Legea 53/2003 Codul Muncii actualizat, cu modificările și completările ulterioare, art 247 – art 252;
e) Ordinul nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia
f) Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7 g) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-capitolul III-Personalul nedidactic.
h) Fișa postului.

Tematica
a) Norme de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.
b) Igiena personală a lucrătorilor Blocului Alimentar.
c) Igiena mâinilor.
d) Etapele prelucrării veselei.
e) Alimentația copiilor de vârstă preșcolară.
f) Reguli de servire a alimentelor.
g) Proprietăți organoleptice ale principalelor produse alimentare (carne, ouă, lactate).
h) Prepararea alimentelor: prelucrare termică, fierberea, prăjirea, înăbușirea, coacerea, congelarea.
i) Echipament de protecție: clasificare, caracteristici, folosire, întreținere, sfaturi utile.
j) Asigurarea curățeniei și igienei în spațiile din blocul alimentar.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
Data postării/publicării anunțului 18.09.2023 10:00
Data limită de depunere a dosarelor 02.10.2023 16:00
Selecția dosarelor 03.10.2023 12:00
Afișarea selecției dosarelor 03.10.2023 13:00
Termen limită contestații ref la selecția dosarelor 03.10.2023 15:00
Afișarea rezultatelor la contestații 03.10.2023 16:00
Proba scrisă 10.10.2023 09:00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 10.10.2023 13:00
Termen limită contestații la proba scrisă 10.10.2023 15:00
Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă 10.10.2023 16:00
Proba practică 11.10.2023 09:00
Afișarea rezultatelor proba practică 11.10.2023 13:00
Termen limită contestații la proba practică 11.10.2023 15:00
Afișarea rezultatelor la contestații ref proba practică 11.10.2023 16:00
Interviul 12.10.2023 09:00
Afișarea rezultatelor la proba de interviu 12.10.2023 13:00
Termen limită contestații la proba de interviu 12.10.2023 15:00
Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 12.10.2023 16:00
Afișare rezultat final 12.10.2023 16:30

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.