BRANCARDIER (7 posturi)


Spitalul Clinic Judetean de Urgență Sibiu
Expiră in 2023-09-28


Anunt


Spitalul Clinic Judetean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, jud. Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTURILOR: BRANCARDIER
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: SECTIA CLINICA MEDICINA INTERNA II
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTURILOR: BRANCARDIER
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: SECTIA CLINICA CARDIOLOGIE II
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTURILOR: BRANCARDIER
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTURILOR: BRANCARDIER
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: SECTIA CLINICA CHIRURGIE PLASTICA
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTURILOR: BRANCARDIER
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: COMP. ATI GINECOLOGIE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTURILOR: BRANCARDIER
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: SECTIA CLINICA BOLI INFECTIOASE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: MINIM STUDII GIMNAZIALE (8 CLASE)
-Vechimea minimă în munca: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 14.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Spitalul Clinic Judetean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, jud. Sibiu 28.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0269 21 50 50 – interior 305, și pe website: www.scjus.ro, persoană de contact: Dorina Trancota referent de specialitate S I.