Brancardier


Centrul de Asistență Medico-Socială,  Bucșani
Anuntul a expirat


Anunt


Centrul de Asistență Medico-Socială, cu sediul în Comuna Bucșani, Str. Principală, nr. 934, jud. Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Brancardier
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: medical
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: medii
• Curs de calificare infirmier
• Vechimea minimă în munca: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 08.09.2023
2. Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: Centrul de Asistență Medico-Socială, cu sediul în Comuna Bucșani, Str. Principală, nr. 934, jud. Dâmbovița 22.09.2023, ora 10.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
15. Susţinerea interviului 06.10.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023, ora 16.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.10.2023, ora 10.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 13.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 09.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.cams.bucsani.ro, persoană de contact: Băncilă Claudia funcția: referent resurse umane, având numărul de telefon 0245/235258.