bibliotecar scoala


Scoala Gimnaziala Nr 1 Varasti
Anuntul a expirat


Anunt


Scoala Gimnaziala Nr 1 Varasti cu sediul în Varasti, str. Principala nr. 167, judetul Giurgiu, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: bibliotecar scoala, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post ¼ normă

Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0246237126, persoană de contact Prof. Oprea Oana Madalina, email: scoala_varasti@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 26.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Superioare cu profil biblioteconomie.
2. Vechime în specialitatea studiilor: Minim 3 ani

Bibliografie şi tematică:
1. Legea bibliotecilor – Legea nr. 334 din 31 mai 2002, republicată și actualizată
2. Legea învățământului preuniversitar – Legea nr. 198 / 2023
3. Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011
4. Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București, 2003 – Rudeanu Laura
5. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011
6. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR Bucureşti 1993
7. Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 – Bucureşti 2014
8. Bibliotecarul şcolar – Ghid practic Eurodidact Cluj-Napoca 2002 – Ciubăncan Lucia

Tematica
1 Rolul bibliotecii şcolare • Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar
2. Dezvoltarea colecţiilor • Mijloace de completare a colecţiilor • Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară
3. Evidenţa colecţiilor • Proceduri de evidenţa publicaţiilor • Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii • Documente de evidenţă (RMF, RI, Fişe de evidenţă preliminară pentru seriale) • Reguli de completare a RMF, RI.
4. Catalogarea publicaţiilor • Scopul catalogării publicaţiilor • Tipuri de cataloage • Organizarea cataloagelor
5. Realizarea fişei bibliografice a cărţii • Zonele ISBD(M) • Punctuaţia ISBD(M)
6. Clasificarea. Cotarea publicaţiilor • Scopul clasificării documentelor • Clasificarea zecimală, universală (clase, subclase, indicii auxiliari) • Tabele de autori. Semnul de autor
7. Organizarea colecţiilor • Organizarea bibliotecii • Aranjarea cărţilor la raft
8. Gestionarea bibliotecilor • Predarea – primirea unei biblioteci şcolare • Inventarul bibliotecilor •Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare
9. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor • Casarea publicaţiilor • Proceduri de casare în biblioteca şcolară
10. Relaţii cu utilizatorii • Regulamentul intern al bibliotecii şcolare • Serviciul de împrumut • Sală de lectură • Statistica de bibliotecă • Marketingul de bibliotecă

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 13 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 26 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 27 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 27 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 28 septembrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 28 septembrie 2023 15.00
proba scrisă 4 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 4 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 5 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 5 octombrie 2023 15.00
interviul 6 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 6 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 9 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 9 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 9 octombrie 2023 15.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.