Secretar, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Școala Gimnazială ”Doamna Nica”, comuna Valea Mărului, județul Galați
Expiră in 2023-10-02


Anunt


ANUNȚUL SE MODIFICĂ ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL ATAȘAT.

a092417a

bibliotecar, post vacant, pe perioadă nedeterminată , numar de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea științe economice;
2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat ( cunoasterea programelor word și excel, a programelor edusal, revisal, SIIIR reprezintă avantaj)
3. Vechime 5 ani în specialitatea studiilor (științe economice).

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare):02.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 4.10.2023, ora 11:00, la sediul instituţiei;
– afisarea rezultatelor selectie dosarelor :05.10.2023, la sediul instituţiei;
– termen contestare selectie dosare 06.10.2023: la sediul instituţiei;
– Afisarea rezultatelor soluționarea contestațiilor selectiei dosarelor 09.10.2023: la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 10.10.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023 ora 10:30;
– proba practică în data de 10.10.2023, ora 10.45, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 10.10.2023 ora 12:30;
– proba interviu în data de 10.10.2023 , ora 13:30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 10.10.2023 ora 14:00
– afisarea rezulatelor probelor de concurs 11.10.2023: la sediul instituţiei;
– termen contestatie probe concurs 12.10.2023: la sediul instituţiei, ora 12:00
– afisare rezultat solutionare contestatii 13.10.2023: la sediul instituţiei;.
– afişarea rezultatelor finale: 16.10.2023 ora 13:00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială ”Doamna Nica”, cu sediul în comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr. 9, județul Galați , compartimentul secretariat, tel. 0733683829, persoana de contact Sîrghe Elena, email: scoalavaleamarului@yahoo.com.