bibliotecar, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Comuna Muereasca, județul Vâlcea
Anuntul a expirat


Anunt


bibliotecar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2.Perfecționări (specializări): diplomă, atestat sau certificat de pregătire profesională de calificare pentru ocupația de bibliotecar;
3. Vechime: nu necesită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 20.09.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 22.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.09.2023, ora 15.00;
– proba interviu în data de 03.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 03.10.2023, ora 14.00;
– afişarea rezultatelor finale: 06.10.2023, ora 10.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: .
– se pot depune contestaţii până în data de: 25.09.2023, ora 15.00 privind selecția dosarelor;
– până la data de 29.09.2023, ora 15.00, privind rezultatul probei scrise;
– până în data de 04.10.2023, ora 14.00 privind rezultatul probei interviu, la sediul instituţiei.-
-afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: pentru selecția dosarelor 26.09.2023, ora 10.00;
– pentru proba scrisă 02.10.2023, ora 15.00;
– pentru proba interviu 05.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Comuna Muereasca, cu sediul în localitatea Muereasca, strada Principală nr.49, județul Vâlcea.