Bibliotecar pe perioadă nedeterminată, Compartiment Cultură;


Comuna Dumbrava Roșie, Dumbrava Roșie , județul Neamț
Anuntul a expirat


Anunt


Bibliotecar pe perioadă nedeterminată, Compartiment Cultură; numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
2. Vechime – nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 25.09.2023, ora 15 , la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 15 , la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023, ora 10
– proba interviu în data de 09.10.2023 , ora 10, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 09.10.2023, ora 16
– afişarea rezultatelor finale: 11.10.2023 , ora 15
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 29.09.2023, ora 14, la sediul instituţiei pentru selecția dosarelor;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor selecției dosarelor 02.10..2023, ora 14, la sediul instituţiei.
– Se pot depune contestații pînă la data de 05.10.2023, ora 16, la sediul instituției pentru contestarea probei scrise ,
– Afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba scrisă 06.10.2023, ora 15.
– Se pot depune contestații până în data de 10.10.2023, ora 16 , la sediul instituției pentru proba de interviu
– Afisarea rezultatelor la solutionarea contestațiilor la proba de interviu 11.10.2023, ora 10.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Comuna Dumbrava Roșie, cu sediul în localitatea Dumbrava Roșie , strada Dumbravei nr. 68 , județul Neamț