BIBLIOTECAR i


SCOALA GIMNAZIALA COMUNA PANATAU
Anuntul a expirat


Anunt


DENUMIREA POSTULUI:bibliotecar I M
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,50 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– Studii – conform art. 192 din Legea Învățământului preuniversitar nr. 198/2023
Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:
a) pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;
b) cunoștințe de utilizare și operare PC (Excel, Word, Internet Explorer, poșta electronică, baza de date);
c) noțiuni de comunicare în relațiile publice;
d) disponibilitate la timp de lucru prelungit;

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 1 septembrie, 08:00
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnaziala comuna Panatau, cu sediul în Panatau,Strada Scolii. nr.2, jud. Buzău 1-21 septembrie, 08:00-14:00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25 septembrie, 08:00-16:00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26 septembrie, 10:00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26 septembrie, 10:00-14:00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27 septembrie, 10:00
7. Susţinerea probei scrise 28 septembrie, 10:00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28 septembrie,10:00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29 septembrie, 10:00-14:00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 2 octombrie, 10:00
11. Susţinerea probei practice 3 octombrie, 10:00
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei practice 3 octombrie, 14:00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice 3 octombrie, 14:00-16:00
14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 4 octombrie, 09:00
15. Susținerea interviului 6 octombrie, 10:00
16. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului 6 octombrie, 15:00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 6 octombrie, 15:00-16:00
18. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 9 octombrie, 08:00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 9 octombrie, 09:00

Date de contact institutie: nr de tel: 0238502208, adresa de e-mail: scoalapanatau@yahoo.com.