BIBLIOTECAR I S


Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad
Expiră azi


Anunt


Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, cu sediul în Arad, Str. Mucius Scaevola, nr. 9 jud. Arad, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: BIBLIOTECAR I S
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: BIBLIOTECĂ, personal didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: superioare biblioteconomie
-Vechimea în muncă: minimum 10 ani
-Vechime în domeniul studiilor: minimum 10 ani

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, cu sediul în Arad, Str. Mucius Scaevola nr. 9. 18.09.2023 – 29.09.2023, ora 14.00
3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 10.00
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 04.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 06.10.2023, interval orar: 10.00 – 13.00
6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 06.10.2023, ora 15.00
7. Susținerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afișarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 09.10.2023, interval orar: 14.00 – 16.30
10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 10.10.2023, ora 16.30
11. Susținerea interviului 11.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului 11.10.2023, ora 12.00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului 11.10.2023, interval orar: 12.00 – 14.00
14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 12.10.2023, ora 14.00
15. Afișarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 14.30

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0257.281.077, la adresa de e-mail: ccd_arad@yahoo.com, persoană de contact: Terme Cornelia.