bibliotecar


Școala Gimnazială Slivilești, Comuna Slivilești, județul Gorj
Expiră in 2023-10-02


Anunt


bibliotecar, post vacant, pe perioadă determinată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: superioare, curs de calificare bibliotecar
2. Perfecționări: bibliotecar
4. Vechime: debutant

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 18.09 – 02.10.2023, ora 12, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 04.10.2023, ora 12, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor: 05.10.2023;
– termen de contestare selecție dosare: 06.10.2023;
– afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor selecției dosarelor: 09.10.2023
– proba scrisă în data de: 10.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023, ora 12.30 ;
– proba interviu în data de: 10.10.2023 , ora 13.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la interviu: 10.10.2023, ora 14.30;
– termen de contestare: 11.10.2023, ora 12.00;
– afișarea rezultatelor la contestații 11.10.2023 ora 13.00;
– afișarea rezultatelor finale 11.10.2023 ora 13:30.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială Slivilești, cu sediul în Comuna Slivilești, strada Principală nr. 107, județul Gorj, compartimentul secretariat, tel. 0253310341, persoana de contact Jumolca Nicoleta, email: scoalaslivilesti@gmail.ro