BIBLIOTECAR


Primăria comunei Umbrărești, județul Galați
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria comunei Umbrărești cu sediul în Umbrărești, jud. Galați, str. Ștefan cel Mare, nr.197 CUI:4393131, organizează concurs de recrutare conform Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru:
– 1 post – funcție contractuală de execuție vacantă de Bibliotecar IA Compartiment Biblioteca Comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Umbrărești, pe perioadă nedeterminată concurs organizat în data de 05.10.2023 ora 11.00.
Condițiile specifice:
– Pentru postul de Bibliotecar IA – Compartiment Bibliotecă Comunală , pe perioadă nedeterminată, perioada și durata timpului de lucru: luni-vineri, câte 8 ore/zi;
– Nivelul studiilor: studii superioare de profil în domeniul biblioteconomiei, sau studii superioare de alt profil cu obligația de a urma, într-o perioadă de până la maximum 2 ani, una dintre formele de pregătire profesională prevăzute de lege;
– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minim 7 ani vechime în muncă;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Depunerea dosarelor se va face în perioada 12-25.09.2023 (10 zile) la secretariatul Primăriei comunei Umbrărești, de luni până joi, orele 8:00 – 16:00, vineri 8:00 – 13:30.
 26.09.2023 – 27.09.2023 ~ selecția dosarelor;
 28.09.2023 ~ afișare rezultate selecție dosare;
 29.09.2023 ~ până la ora 16:00 depunere contestație selecție dosare;
 02.10.2023 ~ afișare rezultate contestații selecție dosare;
 05.10.2023 ~ probă scrisă;
 06.10.2023 ~ afișare rezultate proba scrisă;
 09.10.2023 ~ până la ora 16:00 depunere contestații probă scrisă;
 10.10.2023 ~ afișare rezultate contestații probă scrisă;
 11.10.2023 ~ proba interviu;
 12.10.2023 ~ afișare rezultate probă interviu;
 13.10.2023 ~ până la ora 16:00 depunere contestații proba interviu;
 16.10.2023 ~ afișare rezultate contestații proba interviu;
 16.10.2023 ~ afișare rezultat final al concursului.