Bibliotecar


Școala Gimnazială Nr. 307, București, Sector 2
Expiră in 2023-09-29


Anunt


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307, cu sediul în București, strada Luncșoara nr. 17, Sectorul 2, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
1. Nivelul postului*: execuție
2. Denumirea postului: bibliotecar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Școala Gimnazială nr. 307, Sector 2, București;
3. Gradul profesional/ Treapta profesională: I S
4. Scopul principal al postului : bibliotecar
5. Numărul de posturi: 1 (unu)
Termenul de depunere a dosarelor: 29.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 307, București, Strada Luncșoara, nr. 3, Sector 2, tel. 021 210 0012, e-mail: scoala_307@yahoo.com, persoană de contact Nae Alina.
Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 29.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei.

Condiții specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: diplomă/ certificat de absolvire cu specializarea – bibliotecar studii superioare/ biblioteconomie;
2. Perfecționări (specializări): nu se solicită;
3. Cunoștințe de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): mediu (experiența ca operator calculator prezintă avantaj);
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu se solicită;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare, lucru în echipă;
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin (1) și (2) din O.U.G. 57/ 2019): nu se solicită;
7. Vechime: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 18.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Nr. 307, Strada Luncșoara, nr. 3, sector 2, București Termen-limită: 29.09.2023, ora 12.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.09.2023, ora 14.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 15.00
5. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 12.00
7. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 02.10.2023, ora 14.00
8. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 15.00
9. Susţinerea probei practice (nu se admit contestații) 03.10.2023, ora 10.00
10. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 03.10.2023, ora 12.00
11. Afişarea rezultatului final al concursului 03.10.2023, ora 14.00