bibliotecar


Liceul Reformat ,,Lorantffy Zsuzsanna” Oradea , județul Bihor
Anuntul a expirat


Anunt


bibliotecar, post vacant, pe perioadă determinată, numărul de posturi: 0.25;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: biblioteconomie;
2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat
3. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: maghiara /avansat
4. Vechime 3 ani

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5lucrătoare de la afişare):15.09.2023, ora 14, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :22.09.2023, ora 9, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 28.09. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.09.2023 ora 12 la sediul instituției;
– proba practică în data de 28.09.2023, ora 13.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: ora14 .
– proba interviu în data de 28.09.2023 , ora 15.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: ora 16 la sediul instituției;
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: la sediul instituției;
– se pot depune contestaţii până în data de: 29.09.2023, ora 15, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 29.09.2023, ora 16, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor finale:in data 29.09.2023 ora 17 la sediul instituției;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul Reformat ,,Lorantffy Zsuzsanna” Oradea , cu sediul în Oradea, strada A.Saguna nr. 1, județul Bihor, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 035941.624, persoana de contact Kovacs Laura, email: licreformat@gmail.com