Auditor intern I A S


Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Auditor Intern I A S
1 post

Condiții specifice:

1. Studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2. Vechime în specialitatea studiilor – minim 6 ani;
3. Cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat Microsoft Windows, Office (Word, Excel);
4. Avizul Șefului Serviciului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educației conform prevederilor Legii nr. 672/202 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013, și a Cartei Auditorului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale.

Calendar:
– termen limită de depunere a dosarelor: 02.10.2023, orele 16.00 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, din Str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București;
– selecție dosare și afișarea rezultatelor selecției 03.10.2023 orele 9.00-14.00;
– depunere contestații selecție dosare: 04.10.2023 orele 9.00-12.00, la secretariatul instituției;
– soluționare și afișare rezultate contestații: 04.10.2023 orele 13.00-16.00, la sediul instituției și pe pagina de internet;
– susținerea probei scrise: 10.10.2023 orele 10.00, la sediul instituției;
– evaluarea și afișarea rezultatelor probei scrise: 11.10.2023 orele 12.00-16.00, la sediul instituției și pe pagina de internet;
– depunere contestații: 12.10.2023, 09.00-12.00, la secretariatul instituției;
– soluționare și afișare rezultate contestații: 13.10.2023 orele 12.00-14.00, la sediul instituției și pe pagina de internet;
– susținerea interviului: 16.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor interviului: 17.10.2022, orele 16.00, la sediul instituției și pe pagina de internet;
– depunere contestații interviu: 18.10.2023, orele 09.00-12.00, la secretariatul instituției;
– soluționare și afișare rezultate contestații 18.10.2023, orele 13.30-16.00;
– afișarea rezultatelor finale: 19.10.2023 ora 13.30, la sediul instituției și pe pagina de internet;

Date de contact instituție:
Adresă: Calea 13 Septembrie, nr 209, Sector 5, 050722, București
Tel: +40 (0)21 317 36 50
Fax: +40 (0)21 317 36 54