Auditor, consilier, magaziner, sofer, asistent medical, medic recuperare, psiholog, kinetoterapeut


COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL ARCUL DE TRIUMF BUCURESTI
Anuntul a expirat


Anunt


Auditor I (S) – 1 post din cadrul Compartimentului Audit
Consilier I (S) – 1 post din cadrul Compartimentului achiziții publice, investiții patrimoniu, administrativ, secretariat, relații publice
Magaziner (M) – 1 post din cadrul Compartimentului achiziții publice, investiții patrimoniu, administrativ, secretariat, relații publice
Șofer (M) – 1 post din cadrul Compartimentului achiziții publice, investiții patrimoniu, administrativ, secretariat, relații publice
Asistent medical principal (PL) – 1 post in cadrul Compartimentului recuperare medicală
Medic specialist recuperare – 1 post in cadrul Compartimentului recuperare medicală
Psiholog – 1 post in cadrul Compartimentului recuperare medicală
Kinetoterapeut -1 post in cadrul Compartimentului recuperare medicalăCondiții specifice:
Auditor I (S)
Studii universitare de licenta sau studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenta
Curs de audit public intern
Vechime in specialitate audit intern minim 5 ani
Consilier I (S)
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;
Vechime în muncă minim 1 an ;
Cunoștințe foarte bune de operare MS Office (Word, Excel, PowerPoint), programe pe calculator, navigare internet;
Magaziner (M)
Studii medii/generale
Vechime minim 2 ani
Șofer (M)
Studii medii
Deținere permis de conducere categoria B
Aviz psihologic de la cabinet medical avizat
Vechime pe un post similar minim 5 ani
Asistent medical principal (PL)
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ școală postliceală sanitară, specialitatea medicină generală;
Vechime în muncă minim 1 an ;
Vechime în specialitate minim 1 an;
Limba engleză nivel minim;
Asigurare de malpraxis medical
Aviz de liberă practică eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R în vigoare
Medic specialist recuperare
Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină ;
Certificat/adeverință de confirmare în gradul profesional al postului și în specialitatea postului;
Stagiul de rezidențiat terminat;
Certificat de membru al Colegiului Medicilor, cu aviz de liberă practică pentru anul în curs.
Asigurare de malpraxis medical
Limba engleză nivel minim;
Psiholog
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de studii și de licență psihologie;
Vechime în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei de minim 5 ani;
Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.
Asigurare de malpraxis medical
Limba engleză nivel minim;
Kinetoterapeut
Efectueaza masaj terapeutic
Executa mobilizare pasiva si active
Executa tapotaj
Executa si aplica kinetoterapie respiratorie
CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
1. Depunerea dosarelor de concurs până la data de 28.09.2023, orele 12.00
2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 29.09.2023 ora 15.00
3. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs 02.10.2023 până la ora 15.00
4. Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse cu privire la rezultatul selecției dosarelor 02.10.2023
5. Desfășurarea probei scrise in data de 05.10.2023 orele 10.00 la sediul Complexului Sportiv Național “ARCUL DE TRIUMF” București, șituat in Bld. Mărăști, nr.18-20, Sector 1
6. Afișarea rezultatelor probei scrise 06.10.2023 orele 15.00
7. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 09.10.2023 până la ora 14.00
8. Soluționarea și afișarea rezultatelor la contestații cu privire la rezultatul probei scrise 10.10.2023
9. Desfășurarea probei interviului 11.10.2023 orele 10.00 la sediul Complexului Sportiv Național “ARCUL DE TRIUMF” București, șituat in Bld. Mărăști, nr.18-20, Sector 1.
10. Afișarea rezultatelor probei interviului 12.10.2023 ora 14.00
11. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul interviului 13.10.2023
12. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul interviului 16.10.2023
13. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 17.10.2023
Relații suplimentare se pot obține la la sediul instituției din Bld. Mărăști nr. 18-20, Sector 1,e-mail secretariat@csnarculdetriumf.ro telefon 031/4204299 de luni până vineri în intervalul orar 09.00-12.00, pe site-ul instituției https://csnarculdetriumf.ro/anunturi/ .