ASISTENT SOCIAL


Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați
Anuntul a expirat


Anunt


CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”SF. SPIRIDON ”
Galați, str. Domnească nr. 160C
Tel: 0236479414, fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 11165
Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

ANUNŢ

În temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1078 din data 8 noiembrie 2022, în perioada 07 septembrie – 09 octombrie 2023, Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Spiridon” Galați, cu sediul social în Municipiul Galați, str. Domnească, nr.160 C, organizează concurs de angajare pentru ocuparea – 1(un) post vacant, pe durată nedeterminată de timp, cu timp normal de lucru de 8 ore/zi – 5 zile /săptămână, funcție contractuală de execuție după cum urmează:

 ASISTENT SOCIAL – 1 post de execuție

CERINTE SPECIFICE:
– nivel de studii -studii superioare (S) absolvite cu diplomă de licenţă de lungă durată, specializarea asistenţă socială;
– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;
– nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

DATA/PERIOADA INTERVAL ORAR DESCRIEREA ACȚIUNII
06 septembrie 2023 09.00 Anunț concurs
07.09.2023 – 20.09.2023 08.00 – 14.00 depunere dosare
21.09.2023 09.00 – 14.00 Selecție dosare
22.09.2023 14.00 afișare rezultate selecție dosare
25.09.2023 10.00 – 14.00 depunere contestații la selecție dosare
26.09.2023 14.00 soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare
27.09.2023 09.00 Proba scrisă
28.09.2023 14.00 afișare rezultate proba scrisă
29.09.2023 10.00 – 14.00 depunere contestații proba scrisă
02.10.2023 14.00 soluționare contestații și afisare rezultate finale proba scrisă
03.10.2023 09.00 Proba interviu
04.10.2023 14.00 afișare rezultate proba interviu
05.10.2023 10.00 – 14.00 depunere contestații proba interviu
06.10.2023 14.00 soluționare contestații și afișare rezultate finale probă interviu
09.10.2023 14.00 Afișare rezultate finale concurs
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Spiridon” din Galați, str. Domnească, nr. 160 C, la nr. de telefon: 0236/479414 sau pe site-ul institutiei: https://.caminvarstnici.ro