asistent medical principal, post vacant, îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Paul Popescu Neveanu, Timişoara, județul Timiş
Anuntul a expirat


Anunt


asistent medical principal, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1 normă.
îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 2 norme.

I Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de asistent medical principal:
1. Studii de specialitate: postliceale;
2. Vechime 3 ani în specialitatea studiilor.

II Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor:
1. Studii de specialitate: medii;
2. Dovadă înscriere curs de igienă;
3. Vechime 1 an.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):termenul până la care se pot depune dosare este 20.09.2023, ora 11:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 22:09.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 09:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.09.2023, ora 12:30;
– proba practică în data de 28.09.2023, ora 13:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 28.09.2023, ora 15:00;
– proba interviu în data de 29.09.2023 , ora 14:00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 29.09.2023, ora 16:00;
– afişarea rezultatelor finale: 02.10.2023 ora 14:00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii pentru proba scrisă/proba practică până în data de: 29.09.2023, ora 10:00 la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 29.09.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei.
– se pot depune contestaţii pentru proba interviu până în data de: 02.10.2023, ora 10:00 la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 02.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Paul Popescu Neveanu, cu sediul în Timişoara, strada Titu Maiorescu, nr. 2-6, județul Timiş, compartimentul secretariat, tel. 0256224663, email: p_neveanu@yahoo.com.