Asistent medical PL principal


direcția de asistență socială brasov
Anuntul a expirat


Anunt


Un post contractual de execuţie vacant de asistent medical PL principal, angajare perioadă nedeterminată, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ
Cerinţele specifice de ocupare a postului, conform Ordinului nr. 1470/2011 privind aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare:
– diplomă şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; minimum 5 ani vechime ca asistent medical; examen absolvit pentru obţinerea gradului profesional principal;
Calendarul concursului:
– depunere dosare de concurs până în 20.09.2023
-selecție dosare de concurs 21-22.09.2023
– afișare rezultate selecție dosare 25.09.2023
– proba scrisă 29.09.2023
-susținere interviu 05.10.2023
Bibliografiile şi datele necesare sunt postate pe site-ul www.dasbv.ro al Direcției de Asistență Socială Brașov, la rubrica Informaţii publice/Anunţuri/Concursuri.
Informaţii se pot obține şi la sediul central al instituției din Braşov, Str. Panselelor nr. 23, Serviciul Resurse Umane, orele 8.00- 16.00, inclusiv la telefonul 0368-469995 int.857, sau 0727-760919.