asistent medical (M, PL)


Primăria orașului Baraolt, județul Covasna
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria orașului Baraolt, județul Covasna organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, unice, în baza art. IV alin. 2 lit. b) din OUG nr. 34/2023.
Denumirea funcţiei contractuale vacante:
-1 post vacant de asistent medical (M/PL) la Compartimentul Asistență medicală, în cadrul Direcției de Asistență Socială Baraolt.
Postul este pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână.
Tipul probelor de concurs: 1. probă scrisă şi 2. interviu.
Condiții generale de participare: conform art. 15 din HG nr. 1336/2022.
Condiții specifice de participare:
• Studii medii liceale sanitare absolvite cu diplomă de bacalaureat, sau studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă, în specialitatea asistent medical,
• Vechime în specialitatea studiilor: cel puțin 6 luni,
• Certificat de membru în cadrul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
Calendarul concursului:
• 14 septembrie 2023: apariția anunțului pe site-ul posturi.gov.ro și pe site-ul primariabarolt.ro
• 28 septembrie 2023, ora 15,00: termenul limită de depunere a dosarelor;
• 09 octombrie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
• În termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă: proba interviu.
Toate activitățile aferente concursului vor avea loc la sediul Primăriei or. Baraolt, str. Libertății, nr. 2, jud. Covasna.
Bibliografia, tematica concursului si atributiile principale ale postului se pot studia pe site-ul institutiei: primariabaraolt.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Baraolt, str. Libertății, nr. 2, jud. Covasna, camera 4, prin telefon nr. 0267-377507, e-mail: primaria@primariabaraolt.ro