Asistent medical generalist, grad profesional-debutant.


Comuna Valu lui trian, judetul constanta
Expiră in 2023-10-02


Anunt


1. PRIMĂRIA COMUNEI VALU LUI TRAIAN, judeţul Constanţa, organizează la sediul instituţiei concurs/examen pentru ocuparea unei funcţii contractual bugetare, vacantă, din cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară,cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore /zi, respectiv 40 ore/ saptămână, respectiv:
– un post de asistent medical generalist, grad profesional- debutant.
2. Probele pentru concurs:
– selecție dosare
– proba scrisă
– interviú.
3. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
– studii postliceale sanitare, cu Diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul sudiilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală și Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) și adeverință de înscriere la concurs eliberate de OAMGMAMR conform HG nr. 35/2015.
4. Concursul/Examenul va avea loc în data de 24.10.2023 ora 10,00- proba scrisă şi 26.10.2023, ora 11,00, interviul.
5. În vederea participarii la concurs, persoanele interesate pot depune, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada: 19.09- 02.10.2023, la sediul Primăriei Valu lui Traian, dosarele conținând documentele prevăzute de art.35 din H.G. nr. 1336/2022.